l hmperslogo520Hybrid Modus is de 2016 editie van Sculptuur Bredelar.
De tentoonstelling wordt gecureerd door Bas Hendrikx (NL), and Ursula Ströbele (D).

Hybrid Modus is een groepstentoonstelling die kunstenaars gevestigd in Duitsland, België en Nederland bij elkaar brengt. Hun werk gaat over de paradigmaverschuiving die heeft plaatsgevonden op het gebied van ecologische, maatschappelijke en technologische vraagstukken, en die geleid hebben tot een post-humane omgeving.

In een markt waar circulatie een waardeverhogende werking heeft, en in veel gevallen zelfs gelijk staat aan de waarde, is de stroom van goederen en digitale gegevens zelf de valuta geworden. Handel is verschoven van goederen naar de immateriële productie van gegevens en follower bases. Bovendien laat de groeiende vraag naar optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen en efficiëntie, weinig ruimte voor serendipiteit en entropie.

Hybrid Modus kaart het probleem van een door de mens veroorzaakte hybride ecologie waar natuur, cultuur, kapitaal en de verspreiding van informatie naast elkaar bestaan en elkaar overlappen in het web van het leven. Dit kan worden gerelateerd aan onze fysieke ruimte, de natuurlijke of stedelijke omgeving en virtuele werelden. Hoe gaan we om met en hoe leven we in deze verschillende werkelijkheden? Vanuit het perspectief dat de menselijke omgeving verkeert in een dergelijke vloeibare staat, richt de tentoonstelling zich op de betekenis van sculptuur in de context van de huidige netwerkmaatschappij. Via dit soms schijnbaar anachronistische, traditionele medium stelt Hybrid Modus huidige ontwikkelingen aan de kaak.